Regionsök
Radiesök Välj

Region/Län

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Utomlands
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Kategorier

Administration/Kontor
Bygg/Anläggning
Data/IT
Drift/Underhåll
Ekonomi/Finans/Försäkring
Forskning/Vetenskap
Försäljning/Marknad/Affärsutveckling
Handel
Hotell/Restaurang/Turism
HR/Personal
Hälsa/Skönhet
Juridik
Kultur/Media/Design
Kyrkor/Trosamfund
Ledning/Chefer
Logistik/Transport/Lager
Projektledning
Teknik/Verkstad/Industri
Trainee/Exjobb
Utbildning
Vård/omsorg
Övrigt

JobbPlus Användarvillkor

Användarvillkor för JobbPlus

1. Allmänt – Dessa villkor gäller mellan jobbsökande (nedan kallad Kandidat) och Norrköpings Tidningars Media AB, Stohagsvägen 2, 601 83 Norrköping, organisationsnummer 556741-2340 (nedan kallat NTM).

2. Definitioner - Följande begrepp kommer att omnämnas i dessa användarvillkor och oavsett om dessa anges i singular eller plural, bestämd form eller obestämd form, avses:

Allmänna villkor – Refererar till de allmänna villkoren för digitalt användarkonto hos NTM som är aktuella vid tillfället för godkännande av användarvillkoren. Dessa återfinns på Användarvillkor KiD.

Användarkonto - Avser det digitala användarkonto hos NTM som möjliggör för Kandidaten att logga in på JobbPlus.

CV-databas – Avser databasen där JobbPlus samlar alla kandidaters CV.

JobbPlus – Det marknadsnamn som används av NTM för att marknadsföra sin platsmarknad. Det är även namnet på rekryteringstjänsten som NTM erbjuder. Webbplats: JobbPlus

Kandidat – Den juridiska person som nyttjar tjänsten JobbPlus för att hitta ett nytt arbete.

Lokusjobb – En rekryteringsplattform som drivs av Citygate där över 80 tidningshus är delägare.

Min sida – En samlingssida med uppgifter och tips på jobb till Kandidaten. Kräver inloggning.

NTM – Norrköpings Tidningars Media AB, organisationsnummer 556741-2340.

Privat – Ett läge på JobbPlus där Kandidaten blir osynlig i CV-databasen.

Rekryterande företag – Den juridiska person som beställt en eller fler av JobbPlus företagstjänster. Nästan uteslutande ett annat företag som använder JobbPlus som rekryteringsplattform.

Rekryteringsföretag – Ett företag vars uppgift är att hjälpa ett Rekryterande företag att hitta en kandidat.

Tjänsten – Avser möjligheten att skapa och ladda upp eget CV på JobbPlus. Tjänsten inkluderar även möjligheten att bli uppsökt av potentiella arbetsgivare via vår CV-databas, få tipsmejl baserat på deras kompetenser samt använda JobbPlus jobbevakningar. Webbplatsen – Avser https://jobbplus.se

3. Allmänt om tjänsten – Genom att registrera sig på JobbPlus får Kandidaten tillgång till att kunna ladda upp och skapa CV online samt söka de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen. Kandidaten får en egen profilsida där Kandidaten fyller i sitt online-CV och personliga uppgifter. Utöver detta får Kandidaten en samlingssida där Kandidaten kan se sina sparade jobb, jobb som passar dig (baseras på Cookies) och sina sökta tjänster. Kandidaten har även möjlighet att kunna lägga upp jobbevakningar. Genom att acceptera Användarvillkoren ger Kandidaten sitt samtycke att finnas med i JobbPlus CV-databas som medför att Rekryterande företag kan söka upp och kontakta dem via telefon eller e-mail. Detta medgivande går närsomhelst att ta tillbaka genom att göra sin profil hemlig på Min sida på Webbplatsen.

4. Kandidatuppgifter – JobbPlus använder Kandidatens personliga uppgifter i dessa syften:

  • Erbjuda Rekryterande företag möjligheten att söka upp kandidater i vår CV-databas
  • Erbjuder Kandidaterna att få tips och matchningsmejl från JobbPlus lediga tjänster
  • Sparar uppgifterna för att underlätta anslutning till andra tjänster inom NTM.

5. Användarkonton Kontot är i grunden ett NTM-konto som ger dig möjlighet att ansluta dig till hela NTMs tjänsteutbud utan att behöva fylla i dina uppgifter fler gånger. Dessa tjänster inkluderar, men är inte begränsade till: JobbPlus, Xtrabonus, nt.se, corren.se, och affärsliv.se. Villkoren för användarkonto hos NTM återfinns på Användarvillkor för KiD.

6. Kundservice Som Kandidat på JobbPlus är det möjligt att få personlig kontakt för eventuella frågor som uppkommer i samband med en jobbansökan. Kandidaten når JobbPlus på info@jobbplus.se

7. CV-databasen – Kandidatens uppgifter finns tillgängliga, om inte Kandidaten aktivt valt att vara Privat, för de Rekryterande företag som använder JobbPlus. När Rekryterande företag köper denna tjänst ingår vissa villkor som de behöver uppfylla gällande Kandidatens personliga uppgifter: Kandidatens personliga uppgifter får endast användas i syfte att kontakta dem för en eventuell intervju/tjänst Kandidatens personliga uppgifter får inte vidarebefordras till tredje man, med undantag för de företag som anlitat ett Rekryteringsföretag. I sådana fall är det tillåtet för Rekryteringsföretaget att vidarebefordra uppgifter till det Rekryterande företaget för kontakt gällande intervju/tjänst. Kandidatens uppgifter får inte användas till direkt marknadsföring. Kandidatens uppgifter får inte användas för att skapa en extern databas utanför JobbPlus. Kandidatens uppgifter får inte sparas längre än vad rekryteringsprocessen är lång.

8. Kandidatens ansvar och ansvar av Tjänst – JobbPlus ansvarar inte för att Kandidaten hittar ett arbete eller eventuella tvister med Rekryterande företag och Rekryteringsföretag som nyttjar tjänsten. 9. JobbPlus ansvar – JobbPlus ansvarar för att Kandidatens personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Kandidatens CV finns tillgängligt hos JobbPlus tills dess att Kandidaten på eget initiativ kontaktar JobbPlus för att bli borttagen ur systemet.

10. Force majure - JobbPlus ansvarar inte på något sätt för skada, förlust eller olägenhet som uppstår på grund av omständigheter som inte rimligen kan kontrolleras av JobbPlus. Detta inkluderar men är inte begränsat till brand, explosion, krig, översvämning, störningar i allmänna tele- och datakommunikationer, väderomständigheter, nätens kvalitet, driften hos Internetleverantörer, tredje mans servrar, tredje mans dataprestanda, arbetskonflikter samt myndighetsingripande.

11. Ändringar - Observera att JobbPlus förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Tjänsten men förbinder sig att informera då eventuella ändringar i hanteringen av personuppgifter ändras.

12. Tvist - Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”) om Institut med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas på förfarandet. I förstnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. För det fall det uppstår flera tvister som omfattas av skiljeklausulen skall tvisterna handläggas i samma skiljeförfarande, förutsatt att det inte skiljer mer än tre månader mellan påkallande av re¬spektive skiljeförfarande och att inte Institutet anser sammanläggning vara olämpligt.

12.2 Tvist skiljeförfarande - Skiljeförfarande skall äga rum i Norrköping.

12.3 – Sekretess - Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna sektion 12 omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande.