Regionsök
Radiesök Välj

Region/Län

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Utomlands
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Kategorier

Administration/Kontor
Bygg/Anläggning
Data/IT
Drift/Underhåll
Ekonomi/Finans/Försäkring
Forskning/Vetenskap
Försäljning/Marknad/Affärsutveckling
Handel
Hotell/Restaurang/Turism
HR/Personal
Hälsa/Skönhet
Juridik
Kultur/Media/Design
Kyrkor/Trosamfund
Ledning/Chefer
Logistik/Transport/Lager
Projektledning
Teknik/Verkstad/Industri
Trainee/Exjobb
Utbildning
Vård/omsorg
Övrigt

Användarvillkor

 

Användarvillkor för konto

Publicerade den 2021-12-21

 

Villkorens tillämplighet

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för dig som använder dig av konto hos oss. Kontot tillhandahålls av Norrköpings Tidningars Media AB, org nr 556741-2340, (nedan kallad NTM) som är moderbolag inom NTM-koncernen. 

Tjänsterna tillhandahålls av bolag som helt eller delvis ägs av NTM.

För vissa tjänster som erbjuds inom ditt konto kan det finnas särskilda villkor. De särskilda villkoren reglerar de kommersiella villkoren för din användning av respektive tjänst och den ytterligare personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsten. De särskilda villkoren kommer att i vissa fall presenteras för dig i anslutning till att du ska använda en tjänst och du kommer att behöva godkänna sådana särskilda villkor för att kunna använda tjänsten. Till exempel, när du prenumererar på en tjänst kan du behöva godkänna särskilda villkor avseende avtalstid, uppsägning och/eller betalning.

Om dessa Användarvillkor och de särskilda villkoren för en tjänst skiljer sig åt har de särskilda villkoren företräde.

Din tillgång och användning av tjänsterna förutsätter att du godtar villkoren. Det krävs att du accepterar villkoren när du registrerar dig, dvs skapar ett konto.

Förändring i NTMs erbjudande

Ditt konto ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll av olika medlemstjänster över tid. NTM förnyar och förbättrar tjänsterna fortlöpande, vilket innebär att vi utan meddelande kan lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. NTM reserverar sig för eventuella skrivfel på våra webbsidor eller andra mobila plattformar där det lämnas uppgifter om tjänsterna.

Konto

Skapande av konto

För att få tillgång till våra olika tjänster behöver du skapa ett individuellt användarkonto enligt de anvisningar som lämnas i vår digitala kundservice. Om du till exempel köper en prenumeration på våra webbsidor skapas ett konto upp åt dig som du sedan loggar in på för att kunna ta del av din prenumeration.

Konto är enbart till för personer över 13 år. Är du under 18 år krävs dessutom dina målsmäns godkännande för att du ska få registrera dig och använda tjänsterna. Genom att registrera dig och skapa ett konto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från dina målsmän. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv. För att handla av oss måste du vara 18 år och myndig. Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Efter att du registrerat dig för ett digitalt användarkonto kommer du kunna nyttja tjänsterna. De uppgifter som du ombetts att fylla i vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ”Mina sidor”.

Du går i god för att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. De uppgifter som du ska lämna är e-postadress, namn, adress och personnummer.

Inloggning

Du loggar in på ditt konto genom att fylla i din e-postadress samt lösenord.

Ditt konto är personligt och du ansvarar för all användning som sker av ditt konto. Du ska förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Du ansvarar själv för att logga ut ur kontot och för att inte lämna din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet där du är inloggad, obevakad. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta NTM om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Om du vet eller har skäl att misstänka att någon annan har tillgång till dina inloggningsuppgifter, bör du genast ändra dina inloggningsuppgifter via ”Mina sidor” på kontot.

Användning

Du ansvarar för och är skyldig att säkerställa att all användning av ditt konto sker enligt användarvillkoren. Du får inte använda skript, robotar, spindlar eller andra automatiserade tekniker för att hämta information eller på något annat olämpligt sätt interagera med konto eller våra tjänster och webbsidor.

Du måste använda ditt konto uteslutande för icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål har NTM rätt att stänga av kontot med omedelbar verkan.

Säga upp

Du kan närsomhelst avsluta ditt konto. Dock ska du vara medveten om att flera av våra tjänster är beroende av att du har ett aktivt konto. En uppsägning görs skriftligt via e-post till vårt kundcenter.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll som tillhandahålls genom medlemstjänsterna, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av NTM eller dess licensgivare. Att du skapar ett konto och använder tjänsterna ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbsidorna och i tjänsterna och ej heller att använda NTM-koncernens varumärken och kännetecken. NTMs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkes lagstiftning.

Användning av uppgifter för profilering och marknadsföring 

För att kunna utveckla våra produkter och tjänster, förbättra vår marknadsföring, vår kunskap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig, kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera dina personuppgifter. Sådana uppgifter är till exempel namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, prenumerationsuppgifter, födelsedatum, kön, information om dina surfvanor (inklusive bl.a. din geografiska plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare har besökt samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter), teknisk information om den enhet och den uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster (inklusive bl.a. information om webbläsare, operativsystem och IP-nummer) och uppgifter relaterade till dina kontakter med oss. Därefter ger vi dig automatiskt anpassad information i form av artiklar, erbjudanden och annonser på vår hemsida som är relevanta för dig baserat på resultatet av vår analys av dina intressen och ditt användarbeteende (s.k. profilering). Det finns för närvarande ingen profilering som har rättsliga följder för dig eller som på liknande sätt skulle påverka dig i betydande grad.  Den rättsliga grunden för vår behandling i denna del är vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att i högsta möjliga utsträckning kunna erbjuda dig tjänster och produkter som matchar dina intressen, önskemål och behov. 

Genom att godkänna dessa villkor accepterar du även att vi använder de uppgifter vi har om dig för att anpassa och sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte för de tjänster som du nyttjar eller är relaterade till dessa tjänster. Du har dock rätt att tacka nej till sådana utskick, vilket du gör genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi skickar till dig. Är du under 16 år undviker vi att skicka marknadsföring till dig.

Behandling av personuppgifter

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder ditt konto och tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor bekräftar du att du informerad om den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Cookies

NTM använder cookies på webbsidorna och i tjänsterna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Dessutom används cookies för att styra våra annonser. Om du vill undvika cookies från NTM och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor bekräftar du att du är informerad om den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Cookiepolicy. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftspolicy via denna länk

Förutsättningar för teknik

Din tillgång till medlemstjänsterna är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt lämpligt abonnemang för internetanslutning. NTM åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och ej heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan för med sig med anledning av din användning av medlemstjänsterna. Medlemstjänsterna och våra webbplatser stöds av de senaste webbläsarna.

Friskrivningar

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar avseende NTM:s ansvar. NTM friskriver sig från ansvar hänförligt till tjänsterna, inräknat webbsidornas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda tjänsterna, inräknat material eller information hänförligt till tjänsterna. Vidare friskriver sig NTM från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden m.m. från tredje part oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till tjänsterna. Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte friskrivningarna i övrigt.

Villkorsändring

NTM har rätt att ensidigt ändra villkoren. Du hittar alltid senaste villkoren på den här sidan eller via den tjänst du köper tjänsten av. En villkorsändring träder i kraft tidigast tio (10) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på NTM:s webbplatser. Om du inte godtar villkorsändringen kan du alltid säga upp ditt konto.

Om du bryter mot villkoren

Om du bryter mot dessa villkor äger NTM rätt att stänga av dig från tjänsten.

Tvistlösning

Villkoren och ditt användande av Medlemstjänsterna lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Visste du att du kan lösa dina ärenden själv, så som registerutdrag, flytta på data, begära rättelse av personuppgifter och mer. Klicka på länken nedan för att komma dit!

Hantera din persondata

 

 

JobbPlus Användarvillkor

Användarvillkor för JobbPlus

1. Allmänt – Dessa villkor gäller mellan jobbsökande (nedan kallad Kandidat) och Norrköpings Tidningars Media AB, Stohagsvägen 2, 601 83 Norrköping, organisationsnummer 556741-2340 (nedan kallat NTM).

2. Definitioner - Följande begrepp kommer att omnämnas i dessa användarvillkor och oavsett om dessa anges i singular eller plural, bestämd form eller obestämd form, avses:

Allmänna villkor – Refererar till de allmänna villkoren för digitalt användarkonto hos NTM som är aktuella vid tillfället för godkännande av användarvillkoren. Dessa återfinns på Användarvillkor KiD.

Användarkonto - Avser det digitala användarkonto hos NTM som möjliggör för Kandidaten att logga in på JobbPlus.

CV-databas – Avser databasen där JobbPlus samlar alla kandidaters CV.

JobbPlus – Det marknadsnamn som används av NTM för att marknadsföra sin platsmarknad. Det är även namnet på rekryteringstjänsten som NTM erbjuder. Webbplats: JobbPlus

Kandidat – Den juridiska person som nyttjar tjänsten JobbPlus för att hitta ett nytt arbete.

Lokusjobb – En rekryteringsplattform som drivs av Citygate där över 80 tidningshus är delägare.

Min sida – En samlingssida med uppgifter och tips på jobb till Kandidaten. Kräver inloggning.

NTM – Norrköpings Tidningars Media AB, organisationsnummer 556741-2340.

Privat – Ett läge på JobbPlus där Kandidaten blir osynlig i CV-databasen.

Rekryterande företag – Den juridiska person som beställt en eller fler av JobbPlus företagstjänster. Nästan uteslutande ett annat företag som använder JobbPlus som rekryteringsplattform.

Rekryteringsföretag – Ett företag vars uppgift är att hjälpa ett Rekryterande företag att hitta en kandidat.

Tjänsten – Avser möjligheten att skapa och ladda upp eget CV på JobbPlus. Tjänsten inkluderar även möjligheten att bli uppsökt av potentiella arbetsgivare via vår CV-databas, få tipsmejl baserat på deras kompetenser samt använda JobbPlus jobbevakningar. Webbplatsen – Avser https://jobbplus.se

3. Allmänt om tjänsten – Genom att registrera sig på JobbPlus får Kandidaten tillgång till att kunna ladda upp och skapa CV online samt söka de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen. Kandidaten får en egen profilsida där Kandidaten fyller i sitt online-CV och personliga uppgifter. Utöver detta får Kandidaten en samlingssida där Kandidaten kan se sina sparade jobb, jobb som passar dig (baseras på Cookies) och sina sökta tjänster. Kandidaten har även möjlighet att kunna lägga upp jobbevakningar. Genom att acceptera Användarvillkoren ger Kandidaten sitt samtycke att finnas med i JobbPlus CV-databas som medför att Rekryterande företag kan söka upp och kontakta dem via telefon eller e-mail. Detta medgivande går närsomhelst att ta tillbaka genom att göra sin profil hemlig på Min sida på Webbplatsen.

4. Kandidatuppgifter – JobbPlus använder Kandidatens personliga uppgifter i dessa syften:

  • Erbjuda Rekryterande företag möjligheten att söka upp kandidater i vår CV-databas
  • Erbjuder Kandidaterna att få tips och matchningsmejl från JobbPlus lediga tjänster
  • Sparar uppgifterna för att underlätta anslutning till andra tjänster inom NTM.

5. Användarkonton Kontot är i grunden ett NTM-konto som ger dig möjlighet att ansluta dig till hela NTMs tjänsteutbud utan att behöva fylla i dina uppgifter fler gånger. Dessa tjänster inkluderar, men är inte begränsade till: JobbPlus, Xtrabonus, nt.se, corren.se, och affärsliv.se. Villkoren för användarkonto hos NTM återfinns på Användarvillkor för KiD.

6. Kundservice Som Kandidat på JobbPlus är det möjligt att få personlig kontakt för eventuella frågor som uppkommer i samband med en jobbansökan. Kandidaten når JobbPlus på info@jobbplus.se

7. CV-databasen – Kandidatens uppgifter finns tillgängliga, om inte Kandidaten aktivt valt att vara Privat, för de Rekryterande företag som använder JobbPlus. När Rekryterande företag köper denna tjänst ingår vissa villkor som de behöver uppfylla gällande Kandidatens personliga uppgifter: Kandidatens personliga uppgifter får endast användas i syfte att kontakta dem för en eventuell intervju/tjänst Kandidatens personliga uppgifter får inte vidarebefordras till tredje man, med undantag för de företag som anlitat ett Rekryteringsföretag. I sådana fall är det tillåtet för Rekryteringsföretaget att vidarebefordra uppgifter till det Rekryterande företaget för kontakt gällande intervju/tjänst. Kandidatens uppgifter får inte användas till direkt marknadsföring. Kandidatens uppgifter får inte användas för att skapa en extern databas utanför JobbPlus. Kandidatens uppgifter får inte sparas längre än vad rekryteringsprocessen är lång.

8. Kandidatens ansvar och ansvar av Tjänst – JobbPlus ansvarar inte för att Kandidaten hittar ett arbete eller eventuella tvister med Rekryterande företag och Rekryteringsföretag som nyttjar tjänsten. 9. JobbPlus ansvar – JobbPlus ansvarar för att Kandidatens personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Kandidatens CV finns tillgängligt hos JobbPlus tills dess att Kandidaten på eget initiativ kontaktar JobbPlus för att bli borttagen ur systemet.

10. Force majure - JobbPlus ansvarar inte på något sätt för skada, förlust eller olägenhet som uppstår på grund av omständigheter som inte rimligen kan kontrolleras av JobbPlus. Detta inkluderar men är inte begränsat till brand, explosion, krig, översvämning, störningar i allmänna tele- och datakommunikationer, väderomständigheter, nätens kvalitet, driften hos Internetleverantörer, tredje mans servrar, tredje mans dataprestanda, arbetskonflikter samt myndighetsingripande.

11. Ändringar - Observera att JobbPlus förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Tjänsten men förbinder sig att informera då eventuella ändringar i hanteringen av personuppgifter ändras.

12. Tvist - Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”) om Institut med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas på förfarandet. I förstnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. För det fall det uppstår flera tvister som omfattas av skiljeklausulen skall tvisterna handläggas i samma skiljeförfarande, förutsatt att det inte skiljer mer än tre månader mellan påkallande av re¬spektive skiljeförfarande och att inte Institutet anser sammanläggning vara olämpligt.

12.2 Tvist skiljeförfarande - Skiljeförfarande skall äga rum i Norrköping.

12.3 – Sekretess - Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna sektion 12 omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande.