Regionsök
Radiesök Välj

Region/Län

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Utomlands
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Kategorier

Administration/Kontor
Bygg/Anläggning
Data/IT
Drift/Underhåll
Ekonomi/Finans/Försäkring
Forskning/Vetenskap
Försäljning/Marknad/Affärsutveckling
Handel
Hotell/Restaurang/Turism
HR/Personal
Hälsa/Skönhet
Juridik
Kultur/Media/Design
Kyrkor/Trosamfund
Ledning/Chefer
Logistik/Transport/Lager
Projektledning
Teknik/Verkstad/Industri
Trainee/Exjobb
Utbildning
Vård/omsorg
Övrigt

Renall

Renall är ett lokalt ägarlett miljöserviceföretag som verkar främst i Östergötland och Södermanland. Våra verksamhetsområden är avfallshantering-och återvinningstjänster, miljökonsultverksamhet, slamsugning- och högtrycksspolning, industri-och fastighetsjour samt kommunala entreprenader inom våra verksamhetsområden. Våra kunder är allt från stora företag och organisationer till mindre privata aktörer, uppdragen omfattar även kommunala entreprenader. Renall har förnärvarande ca 50 anställda och vi räknar med att i år omsätta ca 100 Mkr. Vi är kraftigt växande på miljökonsultsidan liksom övriga verksamhetsgrenar av företaget. Kännetecknande för oss är ett starkt engagemang från medarbetare och ledning, hög kompetens i det vi utför och stort fokus på kundnytta. Vi finns idag främst i Östergötland och Södermanland. Huvudkontoret ligger i Norrköping och vi arbetar på att etablera oss starkare i Linköping, där vi bygger egna lokaler i Torvinge. Vi är utnämnda av Dagens Industri till Gasellföretag år 2016 och 2017 och vinnare av årets miljöaktivitet i Norrköping 2016.

Ett hållbart synsätt för miljön

Vår affärsidé är att erbjuda rationella tjänster med slamsugning, högtrycksspolning, avfalls- och återvinningslösningar, fastighetsjour och miljökonsulttjänster. Med modern, väl underhållen utrustning, stort kunnande, stabil ekonomi, hållbart synsätt för miljön arbetar vi för långsiktiga kundrelationer. Renall vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö och hållbarhet. Med ett brett tjänsteutbud, unik kompetens och högt engagemang hittar Renall den bästa lösningen för varje kund. 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Renall AB skall vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser arbeta för att erbjuda våra kunder miljöservicetjänster med högsta kvalitet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 

Renall expanderar starkt i Östergötland.

Vi tar tacksamt emot spontanansökningar till info@renall.se

 

 

Renall
Kontaktinformation