Regionsök
Radiesök Välj

Region/Län

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Utomlands
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Kategorier

Administration/Kontor
Bygg/Anläggning
Data/IT
Drift/Underhåll
Ekonomi/Finans/Försäkring
Forskning/Vetenskap
Försäljning/Marknad/Affärsutveckling
Handel
Hotell/Restaurang/Turism
HR/Personal
Hälsa/Skönhet
Juridik
Kultur/Media/Design
Kyrkor/Trosamfund
Ledning/Chefer
Logistik/Transport/Lager
Projektledning
Teknik/Verkstad/Industri
Trainee/Exjobb
Utbildning
Vård/omsorg
Övrigt
Behåll viktig kompetens

Behåll viktig kompetens

Efter ledigheter är det inte ovanligt att en del medarbetare har reflekterat och funderat över karriären. Om de känner sig motiverade - eller om det är dags att göra något annat. Alltså är det inte helt oväntat om det under de närmaste månaderna kommer en eller ett par uppsägningar. Vad kan du som arbetsgivare göra för att inte tappa viktig kompetens?

Vi börjar året med ett par användbara tips. Dels vikten av att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, som skapar stolthet bland dina medarbetare. Men även vikten av att motivera dem.

Bygg stolthet
Vikten av arbetsgivarmarknadsföring – eller ”employer branding” – behöver vi varken förklara eller understryka. Dessvärre är det långt från alla företag som arbetar med det aktivt. Att kommunicera företagets värdegrund attraherar inte bara nya kandidater, det bygger stolthet bland dina trogna medarbetare. Låt dina lyckade rekryteringar bli ansiktet utåt för det ni vill stå för. Organisationer som investerar i positiva kandidatupplevelser förbättrar kvalitén på nyanställningar med 70 procent. Dessutom får företag med positiva arbetsgivarvarumärken dubbelt så många ansökningar som företag med negativa varumärken.

Här berättar SOS Alarm hur de använde vår tjänst för rekrytering med väldigt gott resultat.

Vi kan hjälpa dig med vår tjänst ”Arbetsgivare i fokus” där du får din företagslogotyp i snurran på Jobbplus.se förstasida. Vid klick på din logotyp länkas till din egen landningssida där ditt företag med bilder, film och text kan visa hur ni vill attrahera kandidaterna. Läs mer om Arbetsgivare i fokus och prissättning här.

Hur använder du moroten?
En undersökning visar att den största anledningen till att medarbetare stannar kvar hos sin arbetsgivare är intressanta arbetsgifter. Så vilken morot använder du? Uppgifter eller ekonomisk ersättning? Som chef bör du göra mer än att bara belöna för ett väl utfört arbete. Precis lika viktigt, som att hålla dina anställda engagerade, är det att ha en plan för uppmuntrande och stöttande om de tillfälligt åker av banan. Så sätt dig nu med dina kollegor och gör en plan för hur ni ska uppmuntra era medarbetare 2020!

* Källa Employer Brand Research 2019